Vítáme Vás na stránkách chovatelské stanice VARDZIA.

Určitě Vaše první myšlenka bude, jak jsem přišla k tomuto názvu. Je to jednoduché. Pravlastí kavkazského pasteveckého

psa jsou všechny státy bývalého Sovětského svazu, rozšířeni jsou hlavně v Předkavkazském a Zakavkazském pásmu.

Jednou z nejvýznamnějších památek a velkou turistickou atrakcí v tomto pásmu Kavkazu je Vardzia - jeskynní klášterní

město nebo také skalní město na jihu Gruzie. Jedná se o komplex komůrek a sálů, vytesaných do skalního masivu.

Po zničujícím zemětřesení v roce 1283 bylo město silně poškozeno, došlo k zhroucení zhruba 2/3 místností, stržení

přední stěny a poškození zavlažovacího systému. Klášter však nebyl opuštěn, chrám byl opraven, dostaven a činný

zůstal až do 16. století, kde jej dobyli Peršané. Od 90. let klášter obývá malá mnišská komunita.

Vardzia je od roku 1999 na seznamu památek UNESCO.

 

Vypráví se moc hezká legenda o vzniku názvu tohoto místa.

V dobách největší slávy žily ve skalním komplexu desetitisíce lidí včetně představitelů panovnických rodů. Jeden z nich,

který se jmenoval Tamar, si jako dítě hrál se strýčkem Giorgim v těchto chodbách. Když se jednou zatoulal, jeho strýc

na něj volal: "Tamar,kde jsi? Malý chlapec zavolal: "Tady jsem strýčku.", což gruzínsky zní: "Ac var dzia." Tak vznikl

název pro toto skalní město - VARDZIA.

 

Kavkazský pastevecký pes:

Toto plemeno je známe už od středověku, zmínky jsou již 15 000 let staré, ale dokumentováno je posledních 6 000 let,

odhaduje se, že toto plemeno je mnohem starší.

V historii i v současnosti je kavkazský pastevecký pes využíván hlavně k ochraně stád (před medvědy, vlky a jinými

šelmami), k ochraně majetku i ke strážní službě. Je to nebojácný a spolehlivý ochránce, který se nejlépe cítí na velkém

pozemku, kde má možnost volného pohybu. Při jeho výchově je nutná trpělivost, důslednost a autorita, ale bez násilí.

Od mala je dobré začít s výchovou a socializací, aby věděl, kam ve smečce patří. Každé jeho agresivní a neposlušné

chování ihned v zárodku potlačit a naopak, každý jeho úspěch ihned ocenit.

I když je to velký, silný, svalnatý pes, je pro něj dobrý základní výcvik. Nečekejte, že bude poslušný jako například

Něm. ovčák, ale základní povely:.."k noze, lehni, sedni, zůstaň,volno", se naučí. Jen má trošičku problém s povelem:

..." ke mně". Je to dáno jeho geny. Může dělat hluchého nebo slepého, ale dobrý pamlsek to spraví.